สินค้าสมุนไพรจีน 4
    ยาน้ำX-Green 0     ฮั้วลักเซียม 2     ฮั้วลักป้อ 1     ฮั้วลักจู 1

สามารถเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์เป็นทางการได้ที่

เพิ่มเพื่อน

ยาน้ำสมุนไพรจีนชั้นดี 99 ชนิด
ฮั้วลักป้อ
ฮั้วลักจู

ไขข้องใจกับฮั้วลักเซียม

 

คำถามที่พบบ่อย

 

1. ฮั้วลักเซียม คืออะไร ?

ตอบ ฮั้วลักเซียม คือ ยาสามัญประจำบ้าน สำหรับบำรุงและฟื้นฟูสุขภาพ ที่สกัดมาจากสมุนไพรชั้นดี 67 ชนิด ใน  ขวดเดียวกัน


2. มีความเป็นมาอย่างไร ?

ตอบ เดิมเป็นสมุนไพรตำหรับหมอหลวงในสมัยราชวงศ์เช็ง ประเทศจีน เมื่อ 300 ปีก่อน สูตรนี้ได้รับการถ่ายทอดมาถึงทายาทรุ่นหลังๆของหมอหลวงจนถึงปัจจุบัน และหมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม ได้ไปเรียนวิชาแพทย์จีนกับทายาทของหมอหลวง จึงได้รับมอบสูตรนี้มาช่วยชีวิตมนุษย์ ต่อมาได้ขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศและ ในโลก


3. ยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียม มีสารพิษใดๆเจือปนหรือไม่ ?

ตอบ ได้รับการตรวจสอบและจดทะเบียนรับรองจากสำนักงานอาหารและยา(อ.ย.) แล้วว่าไม่มีสารพิษใดๆ เจือปน

 

4. ยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียม มีอันตรายหรือให้โทษต่อร่างกายหรือไม่ ?

ตอบ ไม่มีอันตรายและไม่มีโทษต่อร่างกาย ตรงกันข้ามมีแต่ให้คุณประโยชน์ต่ออวัยวะภายในทุกๆส่วน เพราะจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูสภาพให้ดีขึ้น


5. เครื่องดื่มรสสมุนไพร กับ ยาน้ำสมุนไพร แตกต่างกันอย่างไร ?

ตอบ เครื่องดื่ม คือ ดื่มเพื่อบำรุงรักษาเท่านั้น บางยี่ห้ออาจจะมีแอลกอฮอล์มากต้องระว้ง ยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียม จดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้าน ยาดื่มเพื่อรักษาหรือฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอของร่างกายให้กลับมาทำงานได้ตาม ปกติ เพราะฉะนั้นการที่ได้รับทะเบียนยาต้องแตกต่างกว่าเครื่องดื่มแน่นอน

6. จะเชื่อได้อย่างไรว่าจะช่วยให้หายจากโรคต่างๆได้

ตอบ มิได้เป็นการกล่าวอ้าง แต่เป็นความจริง ตามผลที่ปรากฎจากผู้ที่เคยเจ็บป่วยและได้ดื่มฮั้วสักเซียมมาแล้ว ด้วยสรรพคุณของสมุนไพรถึง 67 ชนิดรวมกัน จึงช่วยฟื้นฟูให้อวัยวะภายในร่างกายแข็งแรงทำงานได้เป็นปกติ


7. ยาน้ำสมุนไพรสูตรนี้ ปรุงจำหน่ายในประเทศไทยมานานแค่ไหนแล้ว

ตอบ ปรุงจำหน่ายมา 32 ปีแล้ว แต่เป็นที่รู้จักในวงจำกัดเฉพาะผู้ที่มีทุนทรัพย์เท่านั้น ไม่แพร่หลาย เนื่องจากราคาแพง แต่เดิมจะขายเป็นชุด ชุดละ 8 – 12 ขวด


8. เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมจึงเผยแพร่ในระยะนี้

ตอบ เนื่องจากผู้ปรุงจำหน่ายเล็งเห็นว่าเป็นยาน้ำสมุนไพรที่ดีมีคุณภาพ สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง ประกอบกับปัจจุบันนี้โรคต่างๆได้แพร่ระบาดมากขึ้น เกิดขึ้นกับแทบทุกคน เพราะเกิดจากสภาวะแวดล้อม อาหาร อากาศ น้ำ มีสารพิษเจือปน ทำให้ร่างกายคนเราเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น จึงได้นำยาน้ำสมุนไพรนี้มาเผยแพร่เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยผู้ ป่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป


9. เมื่อมั่นใจว่าเป็นยาน้ำสมุนไพรที่ดีแล้ว ทำไมแพทย์แผนปัจจุบันจึงไม่ยอมรับ

ตอบ เพราะว่าแนวความคิดและหลักการต่างกัน แม้ว่าสมุนไพรจะดีแค่ไหน ก็เชื่อว่าเป็นของโบราณไม่น่าเชื่อถือ ความเชื่อของคนเราเข้าใจยาก ถ้าได้ปักใจเชื่อแล้วก็หาเหตุผลมาหักล้างลำบาก ดูอย่างความเชื่อในศาสนาก็จะเห็นได้ชัดเจน แต่ถ้าได้ทบทวนไตร่ตรองหาเหตุผลดูก็พบว่าคนโบราณได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาสิ่ง ที่ดีมีคุณค่าไว้มากมาย บางแขนงวิทยาการปัจจุบันยังตามไม่ทันด้วยซ้ำ สมุนไพรจีนก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่ง


10. จะเชื่อได้อย่างไรว่า ยาน้ำสมุนไพรนี้เป็นของจริงและดีจริง

ตอบ ถ้าท่านพิจารณาลักษณะขวดและการบรรจุ จะพบว่ามีลักษณะได้มาตรฐานการผลิตทั่วไป มีสลากติดเรียบร้อยดี มีเลขทะเบียนอนุญาตของ อ.ย.ติดอยู่ คือ G359/53 ชื่อผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายปรากฎชัดเจน สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ส่วนคุณภาพนั้น ผู้ผลิตได้พิสูจน์ทราบจากผลการดื่มของคนไข้มานานนับสิบปี จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและบุคคลในสังคมชั้นสูง

 

11. ทำไมไม่วางขายในท้องตลาด

ตอบ การวางขายจะไม่เป็นที่รู้จักและไม่มีผู้ใดกล้าซื้อไปดื่มเพราะราคาค่อนข้าง แพง และไม่มีผู้แนะนำที่ผ่านการอบรมมาคอยแนะนำให้เข้าใจถึงสรรพคุณ การโฆษณาประชาสัมพันธ์นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายสูงแล้ว การโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยา ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ อ.ย. ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถโฆษณาได้ เพราะจะเข้าข่ายโอ้อวดสรรพคุณ ทำให้ไม่สามารถทำการตลาดด้วยระบบค้าขายปกติทั่วไปได้จึงต้องจัดจำหนายด้วยระบบเครือข่ายผู้บริโภค โดยการสมัครเป็นสมาชิก เมื่อกินดีแล้วแนะนำต่อ จะทำให้ลูกค้าเข้าใจสรรพคุณของสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง ดื่มได้ถูกวิธีและเห็นผลและสามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าด้วย ข้อดีของระบบสมาชิกคือ ท่านจะได้ใบเสร็จรับเงินเป็นชื่อของท่าน กรณีที่เกิดปัญหาใดๆก็ตาม ท่านสามารถเรียกร้องหรือขอคืนเงินได้ เพราะท่านมีหลักฐานการชำระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นการจัดจำหน่ายด้วยระบบเครือข่ายผู้บริโภคเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง


12. ราคาแพงเหลือเกิน แล้วจะคุ้มต่อการซื้อมาดื่มหรือ ?

ตอบ ถ้าท่านไม่เชื่อว่ายาน้ำสมุนไพรนี้ดีจริง อย่าว่าแต่ราคาเท่านี้เลย แม้ราคาต่ำกว่าร้อยบาท ท่านก็ไม่ซื้อ แต่ถ้าคิดในอีกมุมหนึ่ง ถ้าของไม่ดีจริงคงไม่มีใครตั้งราคาขายแพงๆ เพราะตั้งไปก็ขายไม่ได้ ถึงขายได้ก็คงขายได้ไม่นาน ถ้าดีจริงสามารถช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ความทรมานจากโรคต่างๆ ต่อให้แพงกว่านี้หลายเท่า มันก็คุ้มมิใช่หรือ ชีวิตเราไม่มีใครช่วยได้นอกจากตัวเราเอง การเปิดใจให้กว้างขึ้น รับฟังและไตร่ตรองให้ถ่องแท้ อาจเป็นการให้โอกาสตัวเองมีสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาวขึ้น


13.
ทำไมจึงมีผู้พูดหรือเชื่อกันว่าดื่มยาน้ำสมุนไพรแล้ว จะเกิดโทษหรือเกิดอันตราย

ตอบ เพราะผู้พูดหรือผู้ที่มีความคิดเช่นนั้นยังไม่มีประสบการณ์จริง ฟังจากคนอื่นๆ เขาพูดต่อๆ มา ก็เลยเชื่อตามทั้งๆที่ไม่เคยลองพิสูจน์หรือดื่มด้วยตนเอง บางคนก็อาจเคยดื่มสมุนไพรจากที่อื่นมาแล้วไม่ได้ผล แถมยังเกิดผลข้างเคียงอีก ก็เหมารวมว่าสมุนไพรนี้ก็เป็นเช่นกัน ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง ถ้าผู้พูดมีประสบการณ์จากการดื่มจริง หรือได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่ดื่มสมุนไพรนี้มาแล้ว เขาจะไม่พูดเช่นนั้น


14. ทำไมเมื่อดื่มขวดแรก บางคนจึงมีอาการแปลกๆ เกิดขึ้น เช่น คันตามตัว ครั่นเนื้อครั่นตัว

ตอบ เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณไปช่วยฟื้นฟูอวัยวะภายในร่างกาย ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นการกระตุ้นปรับสภาพร่างกายและขับสารพิษตกค้างและ เชื้อโรคที่แฝงอยู่ออกมา จึงเกิดอาการบางอย่างหรือหลายๆอย่างพร้อมกัน ซึ่งไม่น่าตกใจอะไร เพราะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับแทบทุกคน เมื่อผ่านจุดผกผันช่วงนี้ไปแล้ว สภาพร่างกายก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปกติ


15. ควรจะดื่มกี่ขวดจึงจะเห็นผล

ตอบ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย อายุ ระยะเวลาของอาการที่เกิดขึ้น อาการหนักหรือเบา โครงสร้างของร่างกาย การออกกำลังกาย อากาศ สภาพแวดล้อม เป็นองค์ประกอบ แต่โดยปกติประมาณ 3-4 ขวด จะเห็นผลอย่างชัดเจน


16. จะต้องดื่มตลอดไปหรือไม่

ตอบ จริงๆแล้ว เมื่อร่างกายเป็นปกติแข็งแรงดีแล้วก็หยุดดื่มได้ แต่ถ้าหากจะดื่มต่อก็ยิ่งดี เป็นการบำรุงไปพร้อมๆกัน เพียงดื่มวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอนก็เพียงพอ


17. ถ้าหากจะดื่มควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ดื่มวันละ 2 ครั้ง ครั้งแรกตอนเช้าก่อนอาหาร ครั้งที่สองก่อนนอน ทุกครั้งให้ดื่มน้ำเปล่าตามเล็กน้อย ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดื่มที่แนบมากับขวด


18. ขณะดื่มควรงดอาหารอะไรบ้าง

ตอบ ระหว่างดื่มยาน้ำสมุนไพรนี้ ควรงด หน่อไม้ หัวไชเท้า ฟักเขียว แตงกวา แตงโม และเบียร์เพราะจะไปล้างสมุนไพร จะทำให้ไม่ได้ผล


19. ทำไมยาน้ำสมุนไพรนี้จึงแนะนำว่าสามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยโรคต่างๆได้หลากหลายอาการเหลือเกิน

ตอบ ต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า อาการของโรคต่างๆก็เกิดจากการบกพร่องของอวัยวะภายในร่างกายนั่นเอง เมื่อยาน้ำสมุนไพรนี้สกัดจากสมุนไพรถึง 67 ชนิด แต่ละชนิดมีสรรพคุณต่อร่างกายแตกต่างกันไป ย่อมจะมีพลังและคุณสมบัติที่จะไปช่วยฟื้นฟูอวัยวะภายในได้ทุกส่วนพร้อมๆกัน ก็เลยทำให้สุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ


20. ทำอย่างไรจึงจะทำให้ผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วย เชื่อหรือยอมรับยาน้ำสมุนไพรนี้

ตอบ มีผู้ป่วยมากมายหลายหมื่นคนที่มีประสบการณ์และเห็นผลจริงจากการดื่มมาแล้ว ให้ยกมาเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยให้ติดต่อสอบถามจากผู้ที่มี ประสบการณ์จริงเพื่อเป็นการยืนยัน